conservatie en restauratie van etnische kunst en archeologie

home        conservatie        restauratie        onderzoek        behandeling        sokkels        info

restauratieatelier

JOHAN JOOS

 

Restauratie


- restaurare: herstellen, herbouwen -


Zoals de vertaling uit het Latijn aangeeft wordt bij  restauratie een ingreep gedaan om, na conservatie, het object in de ‘originele’ toestand te herstellen.

Hier maken we onderscheid tussen ‘museale’, ‘twee meter’ en ‘geïntegreerde’ of doorgevoerde restauratie.

Bij een museale restauratie wordt het object in die mate hersteld dat het mogelijk is om het tentoon te stellen, zonder dat b.v.b barsten of breuken opgevuld worden. Lacunes worden eventueel opgevuld en ingekleurd, waarbij het onderscheid tussen origineel en toevoeging duidelijk zichtbaar blijft.


De ‘twee meter’-restauratie houdt in dat het voorwerp zodanig wordt bijgewerkt dat de retouches zichtbaar zijn, bekeken op een afstand van minder dan circa twee meter. Van verder bekeken vormen de toevoegingen één geheel met het origineel.


Een geïntegreerde restauratie wordt toegepast wanneer het wenselijk is om de toevoeging of opvulling zo weinig mogelijk te laten opvallen.


1/ museale restauratie met ondersteuning in plexi voor de zwevende scherven

2/ museale restauratie met zichtbaar ingekleurde opvullingen

3/ beeld voor restauratie met ontbrekend deel aan de rechter bovenhoek van het hoofd

4/ beeld na restauratie

5/ detail van de opvulling met licht afwijkende inkleuring (‘twee meter’-restauratie)

6/ geïntegreerde of doorgevoerde restauratie

1

2

3

4

5

6

Bij het restaureren van een kunstwerk wordt steeds in de grootst mogelijke mate rekening gehouden met de reversibiliteit of omkeerbaarheid van de uitgevoerde werken en producten.

Met andere woorden: alle toevoegingen, opvullingen en kleurstoffen kunnen terug verwijderd worden zonder het object te beschadigen.

De gebruikte materialen zijn indien mogelijk lichtecht, verouderen niet en brengen geen (chemische) reacties teweeg met de originele ondergrond.