home        conservatie        restauratie        onderzoek        behandeling        sokkels        info

 

Conservatie van kunstvoorwerpen

kan opgesplitst worden in ‘passieve conservatie’ en ‘actieve conservatie’.


Passieve conservatie omvat het in stand houden van het voorwerp door de hoogst ideale omgeving na te streven. Dit heeft veelal te maken met licht, luchtvochtigheid en temperatuur.

Ook luchtverontreiniging en contact met agressieve stoffen kunnen bijdragen bij tot verval.


Bij actieve conservatie wordt er daarentegen een ingreep gedaan op het object om het verval of degradatie te remmen of indien mogelijk te stoppen.

Enkele voorbeelden:

  1. behandeling tegen houtworm en/of schimmels

  2. consolidatie (versteviging) van hout, verflagen of afbrokkelend aardewerk

  3. ontzouten van aardewerk

  4. fixeren van pigmenten

  5. herbevestigen van losse delen

  6. reinigen

1

1/ termietenvraat

2/ afbladdering verflaag door migrerende zouten

3/ ‘kratertjes’: afstoting van materiaal door migrerende zouten

4/ afbladdering picturale laag

5/ gebarsten aardewerk

6/ schade door houtworm

7/ schimmelvorming

8/ schade door houtworm

9/ reiniging polychroom aardewerk

2

3

4

5

6

7

8

9